24
Apr
2017
10 นิสัยที่ทำให้สมองพัง โดยไม่รู้ตัว Categories : สุขภาพน่ารู้
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

10 นิสัยที่ทำให้สมองพัง โดยไม่รู้ตัว

 

 

อ่านเจอใน free copy เล่มนึง เห็นว่ามีประโยชน์ จึงอยากเอามาเล่าแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รู้ ได้
ระวัง...เพราะพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำโดยไม่รู้ตัว แต่อาจส่งผลต่อสมองได้...
สมอง คือ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุม และสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม อีกทั้งรักษา
สมดุลภายในร่างกาย สำหรับหน้าที่ของสมองยังเกี่ยวกับการรับรู้ อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้ 
การเคลื่อนไหว และความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  แต่คนเรามักไม่รู้ตัวเองว่าพฤติกรรม
บางอย่างที่กระทำลงไป นอกจากจะเป็นการทำร้ายร่างกายของเราแล้ว ยังทำร้ายสมองอย่างคาด
ไม่ถึงกันเลยทีเดียว
ส่วนจะมีพฤติกรรม นิสัยอะไรกันบ้าง ไปตรวจเช็คตัวเองด่วนๆ
1. ไม่ทานข้าวเช้า ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นสาเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
ทำให้สมองเสื่อมได้
2. ทานอาหารมากเกินไป  ทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น
3. ทานของหวานมากเกินไป  จะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีน และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ 
เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหาร รวมถึงขัดขวางการพัฒนาของสมอง
4. สูบบุหรี่  เป็นสาเหตุให้เป็นโรคสมองฝ่อ และเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์
(หากต้องการรู้อาการ สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงอาหารแก้โรคอัลไซเมอร์ สามารถติดตาม
อ่านได้ตาม link นี่เลยค่ะ)
5. มลภาวะ  การสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของสมองลดลง
6. การอดนอน หากอดนอนเป็นเวลานาน จะทำให้เซลล์สมองตาย
7. นอนคลุมโปง  เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซต์ให้มากขึ้น และลดออกซิเจนให้น้อยลง ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบาย  ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการทำ
ร้ายสมองไปในตัว
9. ขาดการใช้ความคิด  การคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมอง การขาดการใช้ความคิดจะทำให้
สมองฝ่อ
10. เป็นคนไม่ค่อยพูด  ทักษะทางการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง
หลังจากอ่านครบทุกข้อ ก็เข้านิสัยตัวเองไปหลายข้อ...ไม่ว่าจะอดนอน ใช้สมองตอนไม่สบาย หรือ
แม้แต่เป็นคนไม่ค่อยพูด ก็ล้วนทำให้สมองพังได้....เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ทั้งตัวผู้เขียนเองและผู้อ่านก็
พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีทั้งหมดนี้ เพื่อสมองของเราจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไปอีกนานๆ...

อ่านเจอใน free copy เล่มนึง เห็นว่ามีประโยชน์ จึงอยากเอามาเล่าแชร์ให้เพื่อนๆ ได้รู้ ได้ระวัง...เพราะพฤติกรรมบางอย่างที่เราทำโดยไม่รู้ตัว แต่อาจส่งผลต่อสมองได้...

สมอง คืออวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุม และสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม อีกทั้งรักษาสมดุลภายในร่างกาย สำหรับหน้าที่ของสมองยังเกี่ยวกับการรับรู้ อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว และความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  แต่คนเรามักไม่รู้ตัวเองว่าพฤติกรรมบางอย่างที่กระทำลงไป นอกจากจะเป็นการทำร้ายร่างกายของเราแล้ว ยังทำร้ายสมองอย่างคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวส่วนจะมีพฤติกรรม นิสัยอะไรกันบ้าง ไปตรวจเช็คตัวเองด่วนๆ


1. ไม่ทานข้าวเช้า ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นสาเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้สมองเสื่อมได้

2. ทานอาหารมากเกินไป  ทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น

3. ทานของหวานมากเกินไป  จะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีน และสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหาร รวมถึงขัดขวางการพัฒนาของสมอง

4. สูบบุหรี่  เป็นสาเหตุให้เป็นโรคสมองฝ่อ และเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

5. มลภาวะ  การสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง

6. การอดนอน หากอดนอนเป็นเวลานาน จะทำให้เซลล์สมองตาย

7. นอนคลุมโปง  เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซต์ให้มากขึ้น และลดออกซิเจนให้น้อยลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบาย  ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการทำร้ายสมองไปในตัว

9. ขาดการใช้ความคิด  การคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมอง การขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อ

10. เป็นคนไม่ค่อยพูด  ทักษะทางการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง


หลังจากอ่านครบทุกข้อ ก็เข้านิสัยตัวเองไปหลายข้อ...ไม่ว่าจะอดนอน ใช้สมองตอนไม่สบาย หรือแม้แต่เป็นคนไม่ค่อยพูด ก็ล้วนทำให้สมองพังได้....เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ทั้งตัวผู้เขียนเองและผู้อ่านก็พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีทั้งหมดนี้ เพื่อสมองของเราจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปอีกนานๆ...

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก