12
Apr
2017
วิธีเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยในแบบของคุณ Categories : ทำดี
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ขอแชร์วิธีเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยในแบบของเรา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยค่ะ

1.ใส่แว่นตากันน้ำ

2.ใส่เสื้อผ้ามิดชิด 

3.ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันปกติ

4.ไม่ใช้แป้ง ดินสอพอง

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก