28
Mar
2017
ธัมมะ คือ อะไร Categories : ธัมมะ คือ อะไร
2 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ธัมมะ คือ สิ่งที่มีอยู่จริง เป็นจริง เกิดขึ้นจริง เป็นอนัตตา หายไป และ ไม่เกิดซ้ำอีก

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Tar  say

อ่านแล้วถูกใจขอกำลังใจ หัวใจ 1 ดวงนะคะ... ^^

Post : 28 มี.ค. 2560 16:31:48

 

Tar  say

อ่านแล้วขอกำลังใจด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ...^^

Post : 28 มี.ค. 2560 16:30:50

หน้าหลักบล็อก