9
Jan
2017
กินยามาก ซ้ำซ้อน สุดอันตราย Categories : การใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม เท่าที่จำเป็น
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลให้เรากินยามาก ซ้ำซ้อน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยไม่รู้ตัว
เช่น การทานยาแก้หวัดสูตรผสม การทานยาคลายกล้ามเนื้อ การไปพบหมอหลายๆที่ 
แล้วเราจะมีวิธี ลด ละ เลิก พฤติกรรม ใช้ยาซ้ำซ้อน ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายได้อย่างไรบ้าง???
พบกับสารคดีสั้น มีสาระน่ารู้ ที่จะแนะนำการใช้ยาได้ถูกต้อง และ ดูแลสุขภาพได้ดีมากขึ้น
 
"รู้เรื่องยาและสุขภาพ กับองค์การเภสัชกรรม"
ตอน กินยามาก ซ้ำซ้อน สุดอันตราย
ตาม Link นี้  
ที่มา : องค์การเภสัชกรรม
Youtube :  

พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลให้เรากินยามาก ซ้ำซ้อน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยไม่รู้ตัว

เช่น การทานยาแก้หวัดสูตรผสม การทานยาคลายกล้ามเนื้อ การไปพบหมอหลายๆที่ 

แล้วเราจะมีวิธี ลด ละ เลิก พฤติกรรม ใช้ยาซ้ำซ้อน ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายได้อย่างไรบ้าง???

พบกับสารคดีสั้น มีสาระน่ารู้ เป็นประโยชน์ ที่จะแนะนำการใช้ยาได้ถูกต้อง และดูแลสุขภาพได้ดีมากขึ้น


"รู้เรื่องยาและสุขภาพ กับองค์การเภสัชกรรม"  

ตอน กินยามาก ซ้ำซ้อน สุดอันตราย

ตาม Link นี้  https://youtu.be/aj-pwhCj9cY


ที่มา : องค์การเภสัชกรรม

Youtube :  GpoChannel

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก