Editor's talk

"..สาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล สวัสดิการ ..อุทิศงาน ราชประสงค์ องค์ราชา..."

Editor's talk ก่อนหน้า
12
Jan
2017
มุมเด็ก เคหะชุมชนคลองจั่น Categories : กิจกรรมด้านสังคม
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

** มุมเด็ก ๑* (ฟ.6) เคหะชุมชนคลองจั่น ** 

..

..  แฟลตคลองจั่น แฟลตเคหะคลองจั่น หรืออื่นๆ ใดๆ

..  ตามแต่จะพูดกันติดปากให้เป็นที่รู้และเข้าใจกัน

..  ชุมชนหมายเลข 1 อันดับที่ 1 ในด้านไหน บวกหรือลบ ก็สุดแล้วแต่

..  สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น กับวัดพระธรรมกาย อันลือลั่นสุดๆสดๆ เหตุก็เกิดที่นี่ !!

..  อาชญากรรม ยาเสพติด คดีอาญาปัญหาสังคมอันดับต้นๆ ก็ที่นี่ !!

..

..  หมายเลข 1 แน่ๆ ก็คือ เคหะชุมชนคลองจั่น เป็นโครงการแรกและเป็นที่ตั้งของที่ทำการสำนักงานใหญ่

..  ในความรับผิดชอบดูแลของ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์..!!??

 

..  ตั้งอยู่ติดถนนหลายด้าน คือ ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนศรีบูรพา

..  เอาง่ายๆ ว่า อยู่ฝั่งตรงข้ามนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

..  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.  .. นี่เองแหละ

..

..  เอาแค่แฟลต ห้องเดียว และสองห้อง ที่เรียกกันว่า ฟ.1 ฟ.2 รวมกัน 30 หลัง

..  จำนวน 5,814 หน่วย ยังไม่พูดถึง สิ่งปลูกสร้างอาคารแนวราบประเภทต่างๆ

..  และความเป็นชุมชนหนาแน่น เปิด หลากหลาย ไม่นิ่ง

..  มีประชากรแฝงมากมายหลายหลากรูปแบบ

..  คนเช่าอยู่อาศัยมีมากกว่าเจ้าของจริงอยู่เอง และมีการย้ายเข้าออกตลอดเวลา

..

..  เด็กๆ มากมายหลายหลากเช่นกัน พอพ้นประตูห้องฟลตออกมา รวมกันตามประสาเด็ก

..  ไม่มีที่ทางส่วนกลางใดๆ รองรับพวกเขา เริ่มตั้งแต่ขอบเขตใต้ชายคาอาคารแฟลต

..  ไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางอื่นไกลออกไปนอกหลังคาแฟลต ที่จะต้องเจอกับอีกหลายอุปสรรค

..  รวมทั้งขีดจำกัดในการออกไปของเด็กๆ ครอบครัว โรงเรียน สถาบันของแต่ละคนเอง ที่มีต่างๆกันไป...

..  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เนิ่นนานร่วม 40 ปี

..

..  เริ่มแล้ว รุ่นพี่ๆ ที่รอดชีวิต มีความรักถิ่น ตอบแทนคุณแผ่นดิน

..  ห่วงใยน้องๆ ในชุมชน สังคม และประเทศชาติไทย หวังใจให้มีความสุขน่าอยู่มากขึ้น

..

..  อุทิศตนถวายเป็นพระราชกุศล ดำเนินงานริเริ่มเป็น...

..  โครงการมุมเด็ก น้องๆคนดี กับ พี่ๆตัวอย่าง

..  ใน กิจกรรมพิเศษเพื่อสุขภาพ ...... กับ พี่.....

..  มีมุมเด็ก หมายเลข 1 แล้ว ที่ ฟ.6 เพื่อเตรียมสนองพระมหากรุณาธิคุณ

..  ลานกีฬาพระราชทาน หมายเลข 1 "ลานกีฬาพัฒน์ ๑ เคหะชุมชนคลองจั่น"

..  ขอแรงกายแรงใจแรงทรัพย์และพลังความคิดพูดและทำดีๆ ให้กับพวกเขาด้วยเถิด

 

..

..  จักเป็นพระคุณยิ่งจริงๆ .. ขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ก่อนเลย ครับ/ค่ะ

..

หน้าหลักบล็อก