14
Feb
2018
ประกันชีวิตดีอย่างไร Categories : ประกันภัย
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นหัวข้อที่หลายคนถกเถียงกันมานาน คงหนีไม่พ้นเรื่อง ข้อดี-ข้อเสียของการทำประกันชีวิต เพราะต่างฝ่ายย่อมมองความสำคัญในการทำประกันชีวิตแตกต่างกันออกไป ส่วนใครจะคิดว่าประกันชีวิตมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันนั้น น่าจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมากกว่า และสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต วันนี้เราจะมาแยกข้อดีข้อเสียของการทำประกันชีวิต เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกัน

 

ข้อดีของการทำประกันชีวิต


1. ประกันชีวิตจะช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ในกรณีที่หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้นำของครอบครัวโดยที่ยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีไว้ อาจจะทำให้ครอบครัวนั้นต้องประสบกับปัญหาอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังมีภาระต้องผ่อนส่งค่าบ้าน ค่ารถ หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณลูก การวางแผนทำประกันชีวิตเอาไว้จะทำให้ครอบครัวนั้นมีหลักประกันที่มั่งคง โดยเงินผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิตที่ทำไว้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้ หรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว้ ลูกก็จะมีเงินใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ต่อไปตามแผนที่วางไว้นั่นเอง


2. ประกันชีวิตจะช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อเนื่อง เนื่องจากการทำประกันชีวิตโดยส่วนมากจะเป็นสัญญาระยะยาวที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นประจำเป็นรายงวด ดังนั้นการทำประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีวินัยในการเก็บออม โดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก็บออมในรูปแบบของการชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวของผู้เอาประกันภัยได้


3. ประกันชีวิตจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า โดยนอกจากการทำประกันชีวิตจะช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัวแล้ว หลายๆ ผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตยังช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัยอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ชำระเข้ามาไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และนำมาจ่ายผลประโยชน์คืนให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของเงินผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งเงินคืนระหว่างสัญญาหรือเงินครบกำหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร


4. ประกันชีวิตจะช่วยสร้างสภาพคล่อง ข้อดีของการทำประกันชีวิตอีกประการหนึ่งคือการช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้เอาประกันภัยได้ โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิกู้ยืมเงินโดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันได้


5. ประกันชีวิตสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยท่านผู้อ่านที่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ท่านสามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในกรณีประกันชีวิตทั่วไปได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญได้สูงสุดถึง 200,000 บาทอีกด้วย

 

ข้อเสียของการทำประกันชีวิต


1. ประกันชีวิตใช้เวลานานกว่าจะได้เงินคืน เพราะการส่งเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละรูปแบบย่อมมีระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนที่ต่างกัน ประกันชีวิตบางประเภทอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ผลตอบแทน อาจจะทำให้หลายคนเกิดความไม่สะดวกได้


2. มีข้อกำหนดค่อนข้างเยอะ ประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางด้านอายุของผู้ทำประกัน ข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเงินคืน รวมถึงกฏเกณฑ์ในการเรียกเคลมประกันด้วย และด้วยข้อกำหนดต่างๆนั้น อาจจะทำให้ผู้ที่ตัดสินใจทำประกันเกิดความรู้สึกวุ่นวาย หรืออาจจะไม่ใส่ใจที่จะอ่านกรมธรรม์มากนัก


3. เคลมประกันใช้เวลานาน ในเรื่องของการเคลมประกันชีวิตที่หลายๆคนเจอปัญหา ก็มักจะเจอในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตระหว่างทำประกัน ซึ่งหากเป็นการเคลมประกันในลักษณะนี้ บริษัทประกันอาจจะต้องพิจารณาการคืนเงินประกันจากอายุของกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันบางแห่งอาจอิงจากอายุกรมธรรม์ ส่วนใหญ่จะได้ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ประกันมีอายุ 2 ปีขึ้นไป อาจจะเพราะเงื่อนไขข้อนี้จึงทำให้หลายคนไม่นิยมทำประกันชีวิตนั่นเอง

ประกันชีวิต
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก