19
Jul
2017
[ ประกาศผลกิจกรรมบล็อก "เมนูตักบาตรเพื่อสุขภาพ ของคุณเป็นแบบไหน?" ] Categories : กิจกรรมร่วมสนุก
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

[ ประกาศผลกิจกรรมบล็อก "เมนูตักบาตรเพื่อสุขภาพ ของคุณเป็นแบบไหน?" ]

*ไม่มีผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาที่กำหนด*

 

*ทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลในครั้งนี้ แล้วพบกันในกิจกรรมต่อไปครับ*

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก