สุขใจปลายปากกา

วัน "วิสาขบูฃา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุสำคัญในพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

READ MORE
Nong Krub
Create By
Nong Krub

ลำไส้เล็กอุดตัน โรคระบบทางเดินอาหาร สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย หากมีอาการ ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย มีแก๊สในลำไส้มาก ท้องเดิน ไวรัสลงกระเพาะ ยังไม่เป็นอันตรายมากนั้ก แต่หาก มีอาการท้องโตผิดปรกติ ปวดท้องมาก อาเจียนอย่างรุ่นแรง ไม่ถ่าย ไม่ผายลม ลักษณะอาการแบบนี้เป็นอาการของลำไส้เล็กกอุดดัน

READ MORE
Nong Krub
Create By
Nong Krub

ผักโขม พืชสวนครัว ขึ้นตามแหล่งธรรมชาติเติบโตได้ง่าย นิยมนำมารับประทานเป็นอาหาร มี ผักโขม มีหลายชนิด เช่น ผักโขมสวน ผักโขมหัด ผักโขมหนาม โดยรายละเอียด ดังนี้

READ MORE

ลืมไม่ได้นะนักกีฬา หลังเล่นกีฬา ควรยืดเหยียด มีมาฝาก นักวิ่ง นักบอล นักกอลฟ์ นักวอลเลย์ นักว่ายน้ำ นักเทนนิส นักบาส นักแฮนด์บอล

READ MORE
Nong Krub
Create By
Nong Krub

โรคลำไส้อักเสบ ภาษาอังกฤษ เรียก Enterocolitis คือ โรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของลำไส้อักเสบ โดยมีสาเหตุจากหลายสาเหตุ เกิดได้กับลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ อาการของโรคไส้อักเสบ คือ ปวดท้อง ท้องเสีย อุจจาระเป็นมูก

READ MORE

ความรักของผม

25 พฤษภาคม 2561

รักคือความสุข รักคือความเข้าใจ รักคือการไม่รัก

READ MORE

อาการ...ปวดข้อเท้า...การบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า ท่าบริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้า ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวาย

READ MORE