แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาวะผ่านการปฏิบัติ(Active Learning) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โดย
| |
อ่าน : 83
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

งดสูบบุหรี่  สังคมแห่งการเรียนรู้  โอกาสได้งานทำ  การประกวด  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ  วรรณคดี  ทิชา ณ นคร  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานวิจัย แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง  ตื่นเต้น  สื่่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์  สำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ  นักเปิบพิสดาร  Forced(ยัดเยียด)  กม.ห้ามขาย-ดื่มน้ำเมา  สินค้าแพง  ส้มหัวหมู  เด็กไทย สารพิษ สิ่งแวดล้อม บาดเจ็บ ปลอดภัย  อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตามบ้าน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ทริปเขาใหญ่ ใจสู้หรือเปล่า ตัดต่อจูนอัพ ปรับตั้งเกียร์ไม่ยาก หุ่นดีแบบถาวร ทำอย่างไร ปั่นไปกิน เทศกาลอาหารเจ รวมพลคนจักรยานครั้งยิ่งใหญ