4 พฤติกรรม เสี่ยงภัยอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 718

4 พฤติกรรม เสี่ยงภัยอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด

30 ธันวาคม 2559

หมวด คลิปอื่น ๆ

สถิติจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยติดอันดับการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ปีใหม่นี้ เราไม่อยากให้หลายๆครอบครัว ต้องสูญเสียคนรักไป มาสร้างวินัยให้ตนเอง ก่อนออกเดินทาง
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม