การพนัน เสียมากกว่าเงิน

โดย
| |
อ่าน : 215

การพนัน เสียมากกว่าเงิน

ดาวน์โหลด

02 กรกฎาคม 2561

หมวด คลิปอื่น ๆ

บอลโลกปีนี้... คุณอยาก\"แทงโดน\"หรือ\"โดนแทง\" ร่วมรณรงค์ไม่พนันและไม่สนับสนุนการพนันบอลโลก2018 เพราะการพนันนั้นเสียมากกว่าที่คุณคิด ผลงานของเครือข่ายเยาวชน เพื่อรณรงค์ลดการพนันทายผลฟุตบอล จากความร่วมมือของสสส. และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ผลิตโดยทีม NAKAMA FILM จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม