Thaihealth`s Talk อรุษ นวราช

โดย
| |
อ่าน : 166

Thaihealth`s Talk อรุษ นวราช

ดาวน์โหลด

13 กันยายน 2560

หมวด คลิปอื่น ๆ

เทปบันทึกจาก ThaiHealth\'s Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จาก 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 อรุษ นวราช-ผู้บุกเบิก \"สามพรานโมเดล\" ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรม
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม