พักตับ พักยก (15s)

โดย
| |
อ่าน : 659

พักตับ พักยก (15s)

ดาวน์โหลด

05 กรกฎาคม 2560

หมวด คลิปโฆษณา

ถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้า ตับก็ต้องต่อสู้กับสารพิษต่าง ๆ ที่คุณดื่ม แต่ทั้งนี้ตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเอง การพักยก พักดื่ม ตลอด 3 เดือน ในช่วงเข้าพรรษานี้จะช่วยทำให้ตับดีขึ้นแน่นอน
  • ค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย  -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม