คลิปวิดีโอ

+ ดูเพ่ิมเติม 

สถานการณ์ครอบครัวข้ามรุ่นในไทย

ดาวน์โหลด

23 เมษายน 2561

หมวด คลิปอื่น ๆ

สถานการณ์ครอบครัวข้ามรุ่นในไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ ซึ่งช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดช่องว่างการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างคนข้ามรุ่น ออนแอร์เมื่อ 14 เม.ย. 61 เวลา 19:27:26 - 19:31:33 ช่องThai PBS ในช่วงข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม