คลิปวิดีโอ

+ ดูเพ่ิมเติม 

พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ในมุมมองของ เก้า-จิรายุ

ดาวน์โหลด บทถอดเทป

28 มิถุนายน 2560

หมวด คลิปอื่น ๆ

คุยเรื่องเพศกับ เก้า จิรายุ
เมื่อกฏหมายใหม่ของวัยรุ่น (พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น) เปิดให้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างรู้จริงและเท่าทัน
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม