'เวทีถนนปลอดภัย 4.0' ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน

| |
อ่าน : 688

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์โอเอ็นบี นิวส์

\'เวทีถนนปลอดภัย 4.0\' ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน thaihealth

บูรณาการ 'เวทีถนนปลอดภัย4.0' ลดอัตราการตาย10 คน ต่อ 1 แสน

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ได้จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 พร้อมบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 และเวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการการทำงานจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว จากนั้นนำแผนไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

\'เวทีถนนปลอดภัย 4.0\' ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน thaihealth

"มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี 2563 และดำเนินการตามนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เครื่องมือ  ศูนย์ พัฒนาเกษตรกร  ดวงพร เฮงบุณยพันธ์  ดครงการหน่วยสนับสนุนงานวิชาการด้านเด็กเยาวชน  ฝาแฝด ไม่ใช่เงาของกันและกัน พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจ  รับน้องที่สร้างสรรค์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth การเงิน การบัญชี และพัสดุ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการ  บ้านพักเด็ก  กฎหมายคุ้มครองการอนามัยเจริญพันธุ์  2600 พุทธชยันตี  มัสยิดฮารูณ  ปีพุทธ ชยันตี 2  หมูกระทะ  การพัฒนาเด็กปฐมวัย  แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ  พัทลุง  เอาใจใส่  การแพทย์ทางเลือกและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ค่ายผู้นำ  ไร รัตน์ รังสิตพล  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม