กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้

| |
อ่าน : 119

ที่มา : เดลินิวส์

กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปี 61 เดินหน้าขยายให้ครบทุกแห่งรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ลงนามประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มเติมอีก 6 โรงเรียน ได้แก่  1.โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ เขตหนองจอก  2. โรงเรียนวัดเทพลีลา  เขตบางกะปิ 3.โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท 4.โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เขตภาษีเจริญ 5.โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ(กุกลางกูรอุปถัมภ์)  เขตประเวศ และ 6.โรงเรียนอยู่เป็นอนุสรณ์ เขตประเวศ โดยจะทำการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ตามแผนกทม.จะมีการเพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมให้ได้ปีละ5แห่ง เพื่อรองรับการเพิ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสมีแนวโน้มสูงขึ้น และผู้ปกครองต้องการหาสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาพิเศษใกล้บ้านและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงจนเกินไป

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปตามความพร้อมของโรงเรียน กทม. จำนวน 128 โรงเรียน มีนักเรียนการศึกษาพิเศษ รวม 3,782 คน ซึ่งจะเป็นการศึกษารูปแบบที่ให้เด็กพิเศษ และนักเรียนทั่วไป เรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน โดยเด็กพิเศษจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ในวิชาดนตรี ศิลปะ พละศึกษา สุขศึกษา และวิชาอื่นๆ แต่ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น จะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกจากกัน เนื่องจากในกลุ่มเด็กพิเศษจะมีพัฒนาการ ความเข้าใจในทักษะดังกล่าวช้ากว่าเด็กปกติ

โดยในอนาคตตามเป้าหมายของ  กทม.ต้องการที่จะให้ทุกโรงเรียนในสังกัด คือ 436 โรงเรียนสามารถรับเด็กพิเศษได้ โดยจะต้องทยอยฝึกอบรมให้แก่ครู หรือจ้างครูเฉพาะทางเพิ่มเติม  รวมถึงจะต้องปรับโครงสร้างบุคลากร โดยในโรงเรียนจะต้องมีนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ที่จะสามารถแนะนำการดูแลเด็กพิเศษให้กับครูคนอื่นๆ ด้วย   ทั้งนี้ในอนาคตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  อาจจะมีสาขาคณะศึกษาศาสตร์ ด้านการสอนเด็กพิเศษด้วย เพื่อให้ กทม.สร้างบุคลากรในส่วนนี้ได้เอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

องค์กรนิติบัญญัติ  พิธีกรรม จวลมะม๊วด การรักษา ความเจ็บป่วย เสียงดนตรี  ฟับบิ้ง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์  มัณฑนศิลป์  ครัวใบโหนด  สถานบันเทิง  วิธีรับประทานยาที่ถูกต้อง  กลิ่นเท้า  พละกำลัง  เลิกพนัน  ติดการพนัน  ไม่ควร  กระดาษเงินกระดาษทอง  มหกรรมลานโพธิ์ งานวัดลอยฟ้า  องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  ระบบขนส่งสาธารณะ  สติปัญญา  นิ สำราญ หอมวงษ์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม