กำหนดการ อบรม โครงการห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก”

โดย
| |
อ่าน : 852
กำหนดการ
อบรม โครงการห้องเรียนพ่อแม่สัญจร
ตอน “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก”
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
ณ จ.กาญจนบุรี
 
08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน
09.30 - 09.40 น.     กล่าวเปิด โดย ประธาน
“ คุณเบญจมาภรณ์  ลิมปิษเฐียร“ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
09.40 - 10.25 น.     บรรยาย หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก”
โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
พักรับประทานอาหารว่าง
10.25 - 12.30 น.     แบ่งกลุ่มกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 1 
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น.     แบ่งกลุ่มกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 2
พักรับประทานอาหารว่าง
แบ่งกลุ่มกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วงที่ 3
16.00 - 17.00 น.     ถาม/ตอบ
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • สสส. งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 และทุกเทศกาล -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม