กำหนดการ ค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้ ผู้นำคุณธรรม 4.0

โดย
| |
อ่าน : 721
กำหนดการ
ค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้ ผู้นำคุณธรรม 4.0
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 
ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า  
10.00 - 10.30 น.     เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้  ผู้นำคุณธรรม  4.0 
- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวรายงาน 
- นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดงาน
ประเด็น : คาเรคเตอร์สำคัญของการพัฒนาคนในชาติ ญี่ปุ่น-มาเลย์-สิงคโปร์ และการสร้างคุณธรรม 4.0 คาเรคเตอร์สำคัญของเด็กเยาวชนไทยรุ่นใหม่  
พิธีเปิดค่าย โดย ประธานในพิธี เปิดกล่องเพื่อเปิดมุมมองคุณธรรม 4.0  
10.30 - 12.00 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และละลายพฤติกรรม (กล่องแห่งมิตรภาพ เกาะกล่อง
กล่องแห่งความสามัคคี) 
สัมภาษณ์ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน  “ตีโจทย์ คุณธรรม 4.0 : วินัย  พอเพียง สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ เรื่องใกล้ตัวที่ทำได้จริง” 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • สสส. งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 และทุกเทศกาล -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม