7องค์กรผนึกกำลัง ลดผู้ป่วยเอดส์วัยรุ่นชายรักชาย

| |
อ่าน : 403

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7 องค์กรผนึกกำลัง ลดผู้ป่วยเอดส์ในวัยรุ่นชายรักชาย thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะวัยรุ่นชายรักชายและสาวประเภทสองเป็นกลุ่มที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าถึงการตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จึงเกิดการผนึกกำลังของ 7 องค์กร นำโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, กรมควบคุมโรค, มูลนิธิแพธทูเฮลท์, คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ, สำนักการแพทย์สำนักอนามัย, กรุงเทพมหานคร, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เปิดตัว "โครงการเลิฟแคร์ วายเอ็มทูเอ็ม ยัง เมนส์ เฮลธ์ สเตชั่น (Lovecare YM2M Young Men's Health Station) สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย (ตามเพศสภาพ)"ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นจี รพ.ศิริราช เมื่อเร็ว ๆ นี้

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นชายรักชาย และสาวประเภทสองไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะทุกคนมีลูกหลานหรือคนใกล้ชิดเป็นวัยรุ่นด้วยกันทั้งนั้น สามารถร่วมกันดูแลได้ วัยรุ่นบางคนไม่รู้บางเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยง เพราะกลุ่มยังเจเนอเรชั่นมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจนบางครั้งก้าวสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ทันตั้งตัว เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รพ.ศิริราช ในฐานะหน่วยงานที่ดูเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคนไทย ได้ร่วมกับอีก 6 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการเลิฟแคร์ฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการที่เป็นมิตรรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน นำไปสู่ความกล้าในการเข้าหาแพทย์เพื่อตรวจเลือด และรับยาอย่างสม่าเสมอ เพราะ "เลิฟแคร์" คือ "แคร์ ฮู บี เลิฟ" การเข้าหาแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อคนที่เรารักอีกด้วย

ในฐานะผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมาน ฟูตระกูล ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลการประมาณสถานการณ์โรคเอดส์ในปี พ.ศ. 2561 คาดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ร้อยละ 55 มีอายุต่ากว่า 25 ปี อุบัติการณ์การติดเชื้อรายใหม่ในวัยรุ่นชายรักชายในกรุงเทพฯ มีรายงานสูงถึง 10 ต่อ 100 คนต่อปี ซึ่งสูงกว่าประชากรกลุ่ม อื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบอัตราความชุกของซิฟิลิสสูงที่สุดในกรุงเทพฯ แม้ว่าแพทยสภาอนุมัติให้เยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง แต่การเข้าถึงการตรวจเลือดในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงยังมีความครอบคลุมต่า เนื่องจากไม่ทราบความสำคัญของการตรวจเลือด ไม่ทราบข้อมูลว่าจะเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรได้อย่างไรและมีบริการอะไรให้บ้าง

ด้าน ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจหัวหน้าโครงการเลิฟแคร์ วายเอ็มทูเอ็ม ให้รายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมว่า เลิฟแคร์ฯ ส่งเสริมบริการที่เป็นมิตรให้วัยรุ่นชายรักชายและสาวประเภทสองเข้าถึงการตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีความเป็นส่วนตัว เข้าถึงได้ง่าย และเน้นการรักษาความลับผ่านบริการให้การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางห้องแชตออนไลน์ และเป็นช่องทางให้ความรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น ผ่านเว็บไซต์ ym2m.lovecarestation.com นอกจากมีบริการปรึกษาออนไลน์ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น. ยังสามารถค้นหารายชื่อสถานพยาบาลที่บริการตรวจเอชไอวีและซิฟิลิส โดยสามารถ "ตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง" และ "ขอรับยาเพร็พ (ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนสัมผัสโรค) ได้ฟรี" ซึ่งการกินยาเพร็พล่วงหน้าต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วันก่อนมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 90

สำหรับหลักปฏิบัติของวัยรุ่นชายรักชายและสาวประเภทสองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อเอดส์คือ ควรมีคู่ให้น้อยที่สุด, ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์, ควรรู้สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของคู่ ที่สำคัญต้องรับประทานยาเพร็พอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จากทุ่งนาสู่ถุงสูญญากาศ  บ้านดงกลาง  ปรับพฤติกรรม  เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ศาสนสถาน  ฟลูออไรด์  พลังชุมชนท้องถิ่น  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  เลี้ยงดูลูก  ดูแลควบคุม  กาบา  รณรงค์ งดเหล้า งานตักบาตร ข้าวต้ม ลูกโยน ฉะเชิงเทรา  ไส้เดือนดิน ตัวช่วย แก้ปัญหา ขยะล้น ลำปาง  ไม้ดอกเมืองหนาว  รณรงค์หยุดพนัน  มดลูก  ผู้เลี้ยงสุกร  กบนอกกะลา  ซูโดโมแนส ออรูจิโนซ่า  คนดีมีอาชีพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม