ลูกเติบโตพร้อมภูมิปัญญาไทย

| |
อ่าน : 1,297

ที่มา: “10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคมเท่าทันสื่อ”

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลูกเติบโตพร้อมภูมิปัญญาไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

ลูกเราจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร  หากเขาไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ซึมซับวิถีความเป็นไทยที่บรรพบุรุษสั่งสมมาแต่ครั้งเก่าก่อน  แล้วใครหนอที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา  รากเหง้าของความเป็นไทยได้ดีเท่ากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยใช้ชีวิต เรียนรู้ และสั่งสมความรู้เหล่านั้นมาด้วยตัวเอง

เช่น ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร บุหงารําไป ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ไทย ตํารับยาโบราณ การละเล่นเด็กไทย  ของเล่นโบราณ  เพลงพื้นบ้าน  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้คือสิ่งล้ำค่าที่หากเราคนรุ่นใหม่ไม่ช่วยกันสืบสานคงตกหล่นสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

ลองหาเวลาว่าง พาลูก ๆ ตัวน้อยของเรา ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในครอบครัว หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ท่านทั้งหลายล้วนเป็น ‘ปราชญ์ท้องถ่ิน’ ที่พร้อมจะสอนและถ่ายทอดความรู้ล้ำค่าที่ท่านมี ให้กับเด็กรุ่นใหม่อย่างยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ละครเพลง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งดเหล้าเข้าพรรษา  นวดผ้าขาวม้า  น้ำมันสกัด  สร้างสติปัญญา  เครือข่ายรักลูกปลอดภัยเมื่อใช้ถนน  รายรับ  ปลั๊กไฟ  ความยากจน  จังหวัดสุรินทร์  เวทีเด็กเยาวชน  การระบาดใหญ่เชื้อ  อินทผลัม  เรียนรู้ ดู ชม  สภาเด็กและเยาวชน  คนเร่ร่อน  โครงการ รักชุมชนหลักหก  เว็บไซด์  ตุ่มพุพอง  สาร GOITROGEN  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 smoke free school bangkok  นักสูบบุหรี่  ผ้าปูเตียง  ปิ๊งส์  โรคอุจจาระร่วงในเด็ก