กำหนดการ มหกรรมการอ่านแห่งชาติ "มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย"

โดย
| |
อ่าน : 8,207
กำหนดการ
มหกรรมการอ่านแห่งชาติ "มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย"
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
 
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 10.40 น.     การแสดง "กระจงก่งก๊ง" และ "พ่อไฟไหม้"
นวัตกรรมนิทานต้านเหล้าและบุหรี่ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
10.40 - 11.00 น.     ประธานเปิดงาน โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิต จั่นตอง ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
11.00 - 13.00 น.     กิจกรรมสนุกอ่านจากบูธนิทรรศการต่างๆ
ลำนำมหัศจรรย์การอ่าน โดย อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557
13.30 - 14.30 น.     การแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาการอ่าน
- มหัศจรรย์ชอการอ่าน
- มหัศจรรย์ตะลุงการอ่าน
- มหัศจรรย์อ่านกันตรึม
14.30 - 15.30 น.     Reading Talk#1 มหัศจรรย์แห่งการอ่าน : พบคนดลใจร่วมสร้างมหัศจรรย์แห่งการอ่าน
- น้องจีน เด็กชายภูรี ศิริหาญยากร : นักข่าวเด็ก ผู้หลงรักการอ่าน จากสถนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- จันทร์เพ็ญ สินสอน : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ผู้จูงเด็กพูดไม่ได้สู่การกลายเป็นนักอ่าน
- อาจารย์อภิรักษ์ สำเร : ครูชำนาญการแห่งโรงเรียนบ้านปุโรง เจ้าชายนักอ่านผู้เปิดบ้านหนังสือแก่เด็กชายแดนใต้
- หมอโฮม ขนิษฐา ทิวาศิริ : ทันตาภิบาลผู้สร้างเสริมสุขภาพด้วยการอ่านแห่ง อ.ปง จ.พะเยา
- สายลม เกตุใส : นักวิชาการชำนาญการ กำลังสำคัญของการสานพลังกลไกการอ่าน องค์การบริหารส่วนตำบล อพต. สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- ชลธิชา อัศวาณิชย์ พิธีการ และคุณแม่อดีตนางงามผู้เลี้ยงลูกด้วยหนังสือ
- รองศาสตราจารย์ พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ : คุณหมอนักวิจัย ผู้ไขรหัสการอ่าน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
15.30 - 16.00 น.     การแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาการอ่าน
- มหัศจรรย์อ่านกันตรีม
 
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 10.15 น.     การแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาการอ่าน
- มหัศจรรย์ชอการอ่าน
10.15 - 12.00 น.     Reading Talk#2 บอกรักด้วยหนังสือ
- กิจกรรมเปิด "บ้าน นักเขียน หนังสือเด็ก" โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
พบนักเขียน นักวาด และบรรณาธิการหนังสือเด็ก นำโดย ครูชีวัน วิสาสะ, วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์, วชิราวรรณ ทับเสือ, กฤษณะ กาญจนาภา, พัชรา พันธุ์ธนากุล และพัดชา ศิษยนันท์ พร้อมเบื้องหลังการผลิตหนังสือนิทานเรื่อง "บ้าน อ่าน สุข"
12.00 - 13.00 น.     กิจกรรมสนุกอ่านจากบูธนิทรรศการต่างๆ
13.00 - 14.00 น.     การแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาการอ่าน : มหัศจรรย์ลิเกนิทาน
นำโดย "ครูโอ๋" ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประดิษฐ์ ประสาททอง ศิลปินรางวัลศิลปาธรประจำปี 2547 และ "พี่ตุ๊บปอง" เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนหนังสือเด็กมากรางวัล กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
14.00 - 15.00 น.     พิธีประกาศพันธสัญญาประชารัฐหนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 "สานพลังสร้างพลเมืองไทยด้วยการอ่านสู่ Thailand 4.0"
ประธานพิธีรับมอบ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และรองประธานคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสิรมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หมายเหตุ
• พิธีกรเวที โดย ดีเจพี่น้ำเย็น เรวัต สังข์ช่วย และดีเจพี่ปลาฉลาม ราเมศ เชื้อเมืองพาน จากสถานีวิทยุ FM 105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว
• พิธีกรภาคสนาม โดย ณวพลภ์ บุญอาษา ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัว ตำบลเหล่าใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ และฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม