(ร่าง) กำหนดการ ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 3 ฝ่าย ในการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

โดย
| |
อ่าน : 172
(ร่าง) กำหนดการ
ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 3 ฝ่าย
ในการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13
(Safety 2018 - World conference on Injury Prevention and Safety Promotion)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
13.00 - 13.30 น.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 3 ฝ่าย
ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในคณะกรรมการ อำนวยการจัดการประชุม Safety 2018 และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางถึง ณ ห้องประชุม และเข้าประจำที่นั่งที่จัดไว้
13.30 - 13.45 น.     รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์) 
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสิรมความปลอดภัย ครั้งที่ 13
13.45 - 14.15 น.     พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ
ถ่ายรูปที่ระลึก
14.15 - 15.00 น.     แถลงข่าว โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว 
ร่วมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
15.00 น.                  เสร็จสิ้นพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
เรียนเชิญรับประทานอาหารว่าง
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม