เสวนาเด็กไทยรู้ทันเทคโนโลยี

| |
อ่าน : 865

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

เสวนาเด็กไทยรู้ทันเทคโนโลยี thaihealth

จัดเสวนา "เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "เด็กและเยาวชนไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังผลการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์และร่วมแสดงพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม