กำหนดการ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

โดย
| |
อ่าน : 2,002
กำหนดการ
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561เวลา 08:30 – 16:00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี
 
08.30 - 16.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09:30 - 10:45 น.     พิธีกรนำเข้างานวันเด็ก ประจำปี 2561
“การแสดง จากสถาบันคึกฤทธิ์ ชุดที่ 1 ระบำคอกระเช้า - โจงกระเบน”
“การแสดง จากสถาบันคึกฤทธิ์ ชุดที่ 2 ระบำกวาง”
10:45 - 11:00 น.     กล่าวเปิดงาน
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
11:00 - 12:00 น.     เล่นเกมส์ / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค
12:00 - 12:30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 - 14:00 น.     สอน Workshop ทำว่าวจุฬา
โดย นายเถลิงเกียรติ แย้มผกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำว่าว
การแสดงเต้นประกอบเพลง จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพูล
ชุดที่ 1 จินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน
ชุดที่ 2 เต้นผสมผสานวัฒนธรรมไทยเพลง ปานามา
14:00 - 15:00 น.     การแสดงมายากล
โดยคณะนิวเวฟ
15:00 - 15:20 น.     เล่านิทานแปลงนิทานพื้นบ้าน สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาการในวัยเด็ก เรื่อง “จันทโครพ”
15:30 - 16:00 น.     เกมหรรษา / ตอบคำถาม / ช่วงจับฉลากมอบโชค     
16:00 น.                 จบกิจกรรม
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม