กำหนดการแถลงข่าว ของขวัญเด็กไทย ‘สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก’ เครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่

โดย
| |
อ่าน : 833
กำหนดการแถลงข่าว
ของขวัญเด็กไทย ‘สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก’ เครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่ 
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้ปกครอง 
09.00 - 11.00 น.     ตรวจวัดพัฒนาการเด็กไทย 
10.00 - 11.00 น.     แถลงข่าวของขวัญเด็กไทย ‘สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก’ เครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่ 
• ปฐมวัยหน้าต่างแห่งโอกาสพัฒนาการเด็กไทย และของขวัญ ‘สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก’ 
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
• ความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่ เพื่อส่งต่อพัฒนาการเด็กไทยให้สมวัย 
โดย กระทรวงสาธารณสุข 
• แอปพลิเคชั่น ‘คุณลูก’ 
ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
• แนะนำเครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่ ด้วย ‘สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก’ 
โดย พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
11.00 - 12.00 น.     เปิดตัวของขวัญเด็กไทย ‘สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก’ เครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่
โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน 
• กระทรวงสาธารณสุข
• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณหน้างาน)
11.00 - 12.00 น.     สาธิตห้องเรียนพ่อแม่ สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก ตอน เลี้ยงเป็น เล่นได้ เคล็ดลับง่ายๆในการเลี้ยงลูก’
- พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม