การมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก

| |
อ่าน : 1,216

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

และแล้ว ประเพณีทางจิตและวิญญาณของคนทั้งโลกก็เวียนมาถึงอีกครั้ง นั่นคือ วันขึ้นปีใหม่ วันเปลี่ยนศักราชใหม่ของปฏิทินที่คนทั้งโลกใช้เหมือนๆ กัน ในวันนี้ทุกคนจะส่งความรัก ความคิดถึงความผูกพัน ความเอื้ออาทรถึงกัน ทั้งในรูปของการอวยพร หรือ การส่งของขวัญให้แก่กัน รวมถึงการเดินทางไปมาหาสู่กัน วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันแห่งความสุขของคนทุกๆคนบนโลกใบนี้

การมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และสมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แสดงความห่วงใยในเรื่องสุขภาพแก่ทุกคนให้ตระหนักถึง การมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารักในรูปแบบ "ของขวัญ" ที่เป็นอาหารการกิน ด้วยความคิดที่ว่า "ส่งความสุข ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ที่เน้น การลดหวาน มัน เค็ม และ เพิ่มผลไม้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สุขภาพ

ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของ สสส. ที่ผลักดันทั้งข้อมูล และนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน จึงเกิดโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยสินค้า OTOP ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีในการส่งมอบ ความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี ในช่วง เทศกาลแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ได้

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อพูดถึงขนมไทย หลายคนมักจะคิดว่าเป็นขนมที่ทำลายสุขภาพเนื่องจากมีรสชาติหวานจัด บางอย่างก็เค็มจัด และมันจัด ซึ่งทางโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ได้เข้าไปสร้างความร่วมมือ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ในการพัฒนาและปรับปรุงส่วนประกอบ โดยลดน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวลง แต่ยังคงมีรสชาติที่อร่อยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ปัจจุบันมีสินค้าที่ปรับสูตร ลดน้ำตาล และโซเดียมลงถึง 15-45% จำนวน 30 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการแสดงฉลากโภชนาการ GDA เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภค และมีผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 12 ราย ในพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อีกทั้งยังมีร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการกว่า 5 แห่ง ได้แก่ 1.สวนริมเขา ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 2.ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี 3.รินขนมไทย จ.ฉะเชิงเทรา 4.เอกชัยสาลี่สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี และ 5.บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี ซึ่งนอกจากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้ง 5 แห่งแล้ว ยังมีการขับเคลื่อนร่วมกับทาง เลมอน ฟาร์ม ในการนำสินค้าภายใต้โครงการไปวางจำหน่าย และยังมีโครงการที่จะขยายการจัดจำหน่ายสินค้าไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ รวมถึงขยายภาคีเครือข่ายร้านค้าให้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อไป

นางภาวิณีย์ ดวงอุดม ผู้จัดการอาวุโส เอกชัยสาลี่ จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมกับโครงการนี้ และในอนาคตทางร้านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขนม และผลิตภัณฑ์อาหารของทางร้านให้กลายเป็นร้านขนมเพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นเพื่อผู้บริโภคมีความสุข และสุขภาพดี

นางนารีรัช อุทัยแสงสกุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร พุแค จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การได้มีโอกาส ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ทำให้เกิดการวางแผนที่ชัดเจนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสุขภาพ เช่น กะหรี่พัฟ ที่ปรับเปลี่ยนตั้งแต่การปรุงด้วยการลดหวาน ลดเค็ม ใช้น้ำมัน รำข้าวในการทอดเพื่อลดไขมันอิ่มตัว เพิ่มผลไม้เข้าไปเป็นไส้ขนม นอกจากนี้ยังมี คุกกี้ธัญพืช ที่ปรับสูตรให้หวานน้อย เพิ่มคุณค่าอาหารด้วยธัญพืชหลากชนิด ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งในสินค้าที่ขายดีของทางกลุ่ม เนื่องด้วย ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพุแค จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนในท้องถิ่น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นว่าการทำสินค้า OTOP ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น แต่สามารถยึดเป็น "อาชีพหลัก" ได้อย่างพออยู่พอกินด้วย

ส่งสุขปีใหม่...ด้วยขนมไทยอ่อนหวาน OTOP เพื่อสุขภาพจึงเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ให้ทั้ง ความรัก และความห่วงใยไปพร้อมๆ กันโดยไม่ต้องกังวลว่า ของขวัญที่เราส่งให้แก่คนที่เรารักจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพกับพวกเขา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม