หยุด HIV ลดผู้ติดเชื้อ-จากแม่สู่ลูก

| |
อ่าน : 1,509

ที่มา : เว็บไซต์กรมอนามัย โดยศูนย์สื่อสารสาธารณะ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

หยุด HIV ลดผู้ติดเชื้อ-จากแม่สู่ลูก thaihealth

กรมอนามัย ขับเคลื่อนงานยุติเอชไอวีต่อเนื่อง ตั้งเป้า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานยุติเอชไอวีต่อเนื่อง ตั้งเป้า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ไม่เลือกปฏิบัติ และลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ย้ำ แม่ตั้งครรภ์ฝากท้องเร็วพร้อมคู่ รับการปรึกษา รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงหากผลเลือดเป็นบวก

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ โดยปี 2560 นี้ มีคำขวัญคือ Right to health สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเอดส์ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ไม่เลือกปฏิบัติ และการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ลดการติดเชื้อรายใหม่ ที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ต่ำกว่า 1000 รายในปี 2573 และไม่มีการเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก ดังนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดย

1) ฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์

2) รับการปรึกษาพร้อมคู่ เพื่อตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

3) หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มีผล การตรวจเลือดเอชไอวีเป็นบวก จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง (HAART) เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สามี/คู่ ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการดูแลของประเทศ

4) เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือน

การลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น แต่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมทั้งลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีระบบการรายงานการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์มาตั้งแต่ปี 2531 กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (prevention of mother-to-child transmission of HIV, PMTCT) เพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลกเพื่อรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือ มีอัตราต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบาโดยผลการดำเนินงานปี 2559 และปี 2560 การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กทารกแรกเกิดเป็นร้อยละ 1.80 และร้อยละ 0.92 ตามลำดับ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สื่อกลางของครอบครัว  บุหรี่มวนเอง  เครือข่ายจักรยานอัจฉริยะ  ทำลายกระดูก  สหัสธารา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ผู้ผลิต สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เผยแพร่  โรคจิตเภท  วรรณกรรม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ตาบอดสี โรคทางพันธุกรรม จักษุแพทย์ กรรมพันธุ์ ชายไหว  วัดปลอดพนัน  ปฏิบัติการไร้พุง  ภูมิต้านทานอ่อนแอ  กิจกรรม DIY  ชุมชนคนต้นน้ำ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ความหวาน เมนูอ่อนหวาน menu เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  รักษ์โลก  องค์กรชุมชน  Dr.Rudolf Knippenberg  หมอนวดผ้าขาวม้า  สาธารณสุข  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม