รร.สุขภาวะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

| |
อ่าน : 665

ที่มา : แฟนเพจ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

รร.สุขภาวะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  thaihealth

โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในภาพรวมของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและภาคีต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อีกทั้ง เป็นการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม