กำหนดการ เสวนาถอดบทเรียนชุมชนเลิกเหล้า “ช่วย ชม เชียร์คนหัวใจหิน”

โดย
| |
อ่าน : 1,036
กำหนดการ
เสวนาถอดบทเรียนชุมชนเลิกเหล้า “ช่วย ชม เชียร์คนหัวใจหิน”  
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน สู่ คนหัวใจเพชร  
จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน  ผู้เข้าร่วม 
09.30 - 10.30 น.     เสวนาบทเรียน “ช่วย ชม เชียร์คนหัวใจหิน โดยชุมชน  ถอดบทเรียนช่วง 3 เดือน 
และคนหัวใจเพชรให้กำลังใจคนหัวใจหินสู้ต่อ” 
1. นายบุญธรรม  หงส์สอง คนหัวใจหิน ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 
2. นางดวงเดือน  อินทนู คนหัวใจเพชร ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง
3. นางธัชพรรณ  เจียมนิรันดร์  ชุมชนบ้านแบบ  
4. นายรังสรรค์  ชื่นประเสริฐ ชุมชนวัดอัมพวา
10.30 - 10.40 น.     ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
กล่าวรายงาน กิจกรรม เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน สู่ คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10.40 - 11.00 น.     ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาค (สสส.)   
แนวทางรณรงค์ชุมชนคนสู้เหล้า ต่อเนื่องออกพรรษา กิจกรรมเสริมพลัง “ประชาคมชุมชน-”พักตับ พักต่อ”  
11.00 - 11.10 น.     กำภู ภูริภูวดล - รัชนีย์ สุทธิธรรม กล่าวให้กำลังใจ/ประสบการณ์ ในฐานะสื่อมวลชน
11.10 - 11.30 น.     พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
กล่าวสัมโมทนียกถา “ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”
11.30 - 12.00 น.     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี กล่าวให้กำลังใจ
และทิศทางนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง กทม. 
พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน และมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร 
12.00 น.                  ถ่ายรูปบันทึกความดีร่วมกัน ปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
ผู้ประสานงาน
นายชัยณรงค์ คำแดง 081-2081899 
นส.วิภาวี บุญมี 091-0298459
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม