(ร่าง) กำหนดการ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”

โดย
| |
อ่าน : 2,486
(ร่าง) กำหนดการ
งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. 
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจักร
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียน
10.30 - 10.45 น.     เปิดเวที  เล่านิทาน. " หมาป่ากับลูกแกะ "โดย น้องเทล ด.ช.เดชาธร วสุรัตน์ 
ประกอบการ์ตูนภาพสด โดย คุณโอม  รัชเวทย์
10.45 - 10.50 น.     กล่าวต้อนรับโดย ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.*
10.50 - 11.30 น.     ชวนคิดชวนคุย “สื่อดิจิทัล  :  สร้างสรรค์หรือทำร้ายเด็กไทย” 
โดย
- คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
- รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์  นักวิชาการด้านการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน.*
- คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
11.30 - 11.50 น.     กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”
โดยเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม 
• คุณโอม รัชเวทย์
• คุณสมบัติ คิ้วฮก
• คุณสละ นาคบำรุง
• คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา
• คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ
• คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
• คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ
• คุณจีรพงษ์ ศรนคร
• คุณอินทรายุทธ เทพคุณ
• คุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์
11.50 - 12.00 น.     มอบหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” แก่เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์  
โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์
-เครือข่ายครอบครัว
- เครือข่ายศูนย์พฒนาเด็กเล็ก
- เครือข่ายโรงเรียนอ่านสร้างสุข
- เครือข่ายห้องสมุดในชุมชน
- ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม.
ดำเนินรายการโดย ดีเจพี่น้ำเย็น FM 105 MHz คลื่นสีขาวเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
12.00 - 15.00 น.     ชมนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและครอบครัว
 
 
 
 
 
ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม