กำหนดการ ‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’ พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะเปราะบาง

โดย
| |
อ่าน : 919
กำหนดการ
‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’ พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะเปราะบาง
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ UNFPA
และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องปริ้นบอลลูม 3 โรงแรมปริ้นพาเลซ
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ ‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’
09.30 - 09.40 น.     กล่าวถึงที่มาของ ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.40 - 10.00 น.     กล่าวเปิดเวทีรับฟัง ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’
โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
10.00 - 11.00 น.     ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ ตัวแทนเยาวชนที่นโยบายและมาตรการช่วยเหลือยังมีข้อจำกัด 
• เด็กเร่ร่อน : ภาวะที่ต้องเผชิญของเด็กไร้บ้าน
• เด็กไร้สัญชาติ : รอยต่อทางการศึกษาจากสถานะไร้บัตร ไร้สัญชาติ
• เด็กยากจน ครอบครัวแตกแยก : เมื่อการศึกษาไม่มีคำว่า ฟรี
• เด็กต้องคดี ค้ายาเสพติด  : จากรายได้วันละแสน หลังพ้นคดี ทำอย่างไรไม่ให้กระทำผิดซ้ำ
• แม่วัยรุ่น : ชีวิตที่ต้องเผชิญเมื่อท้องในวัยเรียน   
11.00 - 11.30 น.     ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ลงถึงหน่วยปฏิบัติที่ได้จากเวทีรับฟังความเห็นเด็กเยาวชนที่ถูกเท
โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
11.30 - 12.00 น.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับข้อเสนอจากตัวแทนเยาวชน
 
หมายเหตุ : กลุ่มเด็กเยาวชนที่ถูกเท หมายถึง กลุ่มเด็กเยาวชนที่นโยบายหรือมาตรการปฏิบัติยังมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือ อาทิ กลุ่มเด็กเร่ร่อน ขอทาน ค้าประเวณี ติดยาเสพติด ไร้สัญชาติ ถูกคุมประพฤติ หลุดจากระบบการศึกษา ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น 
เครือข่ายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย
• เครือข่ายเด็กเยาวชนที่ถูกเท จำนวน 150 คน จากเครือข่ายอาทิ มูลนิธิกระจกเงา เครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก บ้านพิราบขาว เครือข่ายเยาวชนชายแดนใต้  เครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง มูลนิธิขวัญชุมชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  เครือข่ายสลัมสี่ภาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์เพื่อนน้องหญิง กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มพลังโจ๋ มูลนิธิบ้านครูน้ำแม่สาย และศูนย์แสงอรุณ เป็นต้น 
 
สอบถามเพิ่มเติม :
ภมรศรี แดงชัย (หลิง) 089-667-4404 / ณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์ (หนุ่ย) 062-193-5963
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม