กำหนดการ การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์ร่วมสถาบัน พ.ศ. 2560 จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราชฯ (JCMS 2017)

โดย
| |
อ่าน : 1,169
กำหนดการ
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์ร่วมสถาบัน พ.ศ. 2560
จุฬาฯ – รามาฯ – ศิริราชฯ (JCMS 2017)
กิจกรรมภาคประชาชน วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.15 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 ห้อง C
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.     คณบดีกล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “พลังวิชาการกับความรับผิดชอบทางสังคม” 
โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา)
ผู้ดำเนินรายการ อ.พญ.จิราภรณ์ อรุฌากูร
(กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
13.45 - 14.25 น.     JCMS talk หัวข้อ “อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” 
1. รศ.พญ.นิตยา คชภักดี (ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ )
“ก้าวต่อไปเพื่อเด็กไทยคุณภาพดี 4.0” (10 นาที)
2. รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ (กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
“ผลกระทบของสื่อต่อพัฒนาการเด็ก” (10 นาที)
3. ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ (กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
“สื่อกับการพัฒนาเด็ก” (10 นาที)
สรุปกิจกรรม โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
(กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) (10 นาที)
14.25 - 14.50 น.     การแถลงข่าว ความร่วมมือเพื่อเด็กไทยคุณภาพดี 4.0 “อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” 
โดย  ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน (ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมภาคประชาชน)
คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ (เลขาธิการ กสทช.)
รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ร่วมถ่ายรูปหมู่)
14.50 - 15.15 น.     แถลงข่าวเรื่อง บุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชนไทย 
โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน (ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมภาคประชาชน)
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์, และ อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
(อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจจากสามสถาบัน) (ร่วมถ่ายรูปหมู่)
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม