เผยผลวิจัยข้อดี'หมอครอบครัว'

| |
อ่าน : 5,128

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510

เผยผลวิจัยข้อดี\'หมอครอบครัว\' thaihealth

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัววัดไทรใต้ อ.เมืองนครสวรรค์ ว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนให้เกิด "คลินิกหมอครอบครัว" ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ด้วยระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 1 ทีมดูแลประชากร 10,000 คน ครบ 6,500 ทีม ภายในปี 2569

นพ.โสภณกล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม โดยปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 996 คน ดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ 4 เขต คือ เขตจอมทอง เขตลาดพร้าว เขตบางกอกน้อย และเขตดอนเมือง รวมทั้งจะจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง รวมทั้งวางระบบบูรณาการการทำงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board) และมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว

"ผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) รายงานว่าใน 10 ปี จะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510 ล้านบาท สามารถลดการใช้บริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น 26,684 ล้านบาท ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 66,009 ล้านบาท การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีขึ้น 54,817 ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องมีการวิจัยจากการดำเนินการจริงในพื้นที่ต่อไป" นพ.โสภณกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม