กำหนดการ งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,618
กำหนดการ
งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้รับมอบเกียรติบัตร ผู้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ บริเวณโถง ชั้น 1
10.00 - 10.30 น.     เสวนาหัวข้อตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชั้น 4
- ห้องที่ 1 นิเวศสื่อ
- ห้องที่ 2 Media Watch
- ห้องที่ 3 Inspired Media
- ห้องที่ 4 รวมพลังโครงการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
- ห้องที่ 5 เสียงเยาวชนรวมพลังรู้ทันสื่อ
10.30 - 11.00 น.     ผู้เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ลงทะเบียน 
และเข้าสู่ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4
11.00 - 12.00 น.     - นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
และนายกฤศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางถึงโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา
ขึ้นสู่ ณ เวทีหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4
- นายกฤศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอผลงานเข้าพิจารณายกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 60 ราย สถานเอกอัครราชทูตที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม จำนวน 10 ราย และคณะกรรมการตัดสินผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 ราย เข้ารับตามลำดับ
- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรตามลำดับ รวม 79 ราย
- บันทึกภาพที่ระลึก
- เสร็จพิธี ไปยังห้องรับรอง
12.00 -13.25 น.     เชิญผู้เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยเข้าสู่ห้องวายุภักษ์
13.25 - 13.30 น.     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
และนายกฤศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมที่โถง ชั้น 1
13.30 - 13.35 น.     พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา นำเข้าสู่ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4
13.35 - 14.45 น.     - พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- ชมการแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจัน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2539
ชุด "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย"
- ชมการแสดงสื่อผสมชุด "การเดินทางของนก"
- ชมสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยที่ เผยแพร่ไปทั่วโลก เรื่อง "การให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุด"
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี ขึ้นสู่เวที มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 26 ราย
- ประธานในพิธี กล่าวปาฐกถาพิเศษและประกอบพิธีเปิดงาน
- นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
และนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเป็นผู้แทนองค์กรสื่อและเครือข่ายอ่านประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย พร้อมองค์กรสื่อและเครือข่าย
- ประธานในพิธี นำแสดงสัญลักษณ์มือเป็นรูปนก
- บันทึกภาพที่ระลึก บนเวที จำนวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 ผู้ที่อยู่บนเวทีทั้งหมด
ชุดที่ 2 ผู้รับโล่ฯ ขึ้นเวทียืนตามที่กำหนด
14.45 - 15.00 น.     ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ
ประธานในพิธี เดินทางกลับ
 
 
 
 
 
ที่มา : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม