กำหนดการ เวทีสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 “ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่”

โดย
| |
อ่าน : 1,471
กำหนดการ 
เวทีสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 
“ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 0830 -1600 น. 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กรุงเทพมหานคร
 
08.30 น.     ลงทะเบียน/รับเอกสาร“ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน  ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่”
08.45 น.     ชมวีดีสรุปผลงาน“ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน  ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่”
09.00 น.     กล่าวต้อนรับขอบคุณภาคีชุมชนจักรยาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดย  ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
09.10 น.     กิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ร้อยภาคี รวมพลังชุมชนจักรยาน
ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่” นำโดย  
- คนปฏิบัติการ ผู้แทนจากชุดโครงการย่อย จำนวน 7 พื้นที่ 
- คนต้นคิด คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
- คนสนับสนุน ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  CEO และผู้จัดการ สสส. 
09.40 น.     เปิดตัวพื้นที่ 25 ตัวอย่างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2
โดย  คุณเข็มเพชร  เลหะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สน. 6) 
10.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง/ชมบูธนิทรรศการของชุมชนตัวอย่างรอบห้องประชุม 201 
10.15 น.     เปิดเวที-ห้องเรียนรู้ ให้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ... ชุมชนจักรยาน  ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง(ยิ่ง)ใหญ่
(1) วัฒนธรรมดี  มีฐานทุนเดิม (ห้องอาศรม ชั้น 3) 
(2) สร้างมวลวิกฤต ...สู่นวัตกรรมชุมชน (ห้อง 414 ชั้น 4) 
(3) เชื่อมร้อยภารกิจ เชื่อมร้อยภาคี บูรณาการงาน (ห้อง 201 ชั้น) 
12.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 /ชมนิทรรศการของชุมชนตัวอย่าง 
13.15 น.     ประกาศผลงาน "การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ปีที่ 2 
(Bicycle Outfits Design Contest Year II) มอบรางวัลโดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ (ห้อง 201) 
14.00 น.     รวมห้องนำเสนอตัวอย่างชุมชนที่มีแผนงานเป็นรูปธรรม สู่นโยบายท้องถิ่น 
และแนวทางแนะนำชุมชนต่อยอดอย่างไร ให้ไปไกลและยั่งยืน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (ห้อง 201) 
15.30 น.     สรุปและปิดเวที ....ถ่ายภาพร่วมกัน 
16.00 น.     แขกผู้มีเกียรติ และภาคีชุมชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : 
(1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
(2) ผู้แทนชุมชนสามารถติดต่อเพื่อรับค่าเดินทางจากเจ้าหน้าที่การเงิน สสส. ณ มุมเคลียร์ค่าใช้จ่าย 
(3) ผู้แทนชุมชนสามารถติดต่อรับประกาศนียบัตรได้ที่โต๊ะลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป 
(4) ท่านสามารถชมนิทรรศการจากชุมชนจักรยานที่มาโชว์ผลงานโดดเด่นได้โดยรอบประชุม 201
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม