ตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ

| |
อ่าน : 1,934

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ thaihealth

แฟ้มภาพ

          จังหวัดกาฬสินธุ์ นำแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ได้รับการรักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก

ในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย และปัญหาวัณโรคยิ่งรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมวัณโรคทุกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพราะมีอัตราการป่วยสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10 เท่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายติดต่อกันเองระหว่างผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังอยู่อย่างแออัด การหมุนเวียนอากาศได้น้อยจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้นำแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งลดปัญหาการดื้อยาวัณโรคในจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การเอกเรย์ปอดและส่งตรวจเสมหะเพื่อตรวจคัดกรองวัณโรค การให้คำปรึกษา การตรวจหาเชื้อเอชไอวี การประเมินสุขภาพจิต และการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม