ห่วง“มือเท้าปาก”เด็กเล็กติดง่าย

โดย
| |
อ่าน : 2,641

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ห่วง“มือ เท้า ปาก”เด็กเล็กติดง่าย thaihealth

แฟ้มภาพ

ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ ร่วมกัน

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และควบคุมไม่ให้โรคกระจายเป็นวงกว้าง ทางเขตได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่รับทราบ และให้หมั่นดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่นภายในโรงเรียนเป็นประจำ โดยเฉพาะห้องน้ำซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โดยหากพบเด็กมีอาการไข้เฉียบพลัน ปวดหัว ปวดท้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร มีน้ำลายเหนียวมากผิดปกติ สงสัยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขทันที เพื่อตรวจสอบ รักษาและควบคุมโรคได้ทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ORGANIC FESTIVAL เทศกาลกินผลไม้อินทรีย์ เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม