เตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ

| |
อ่าน : 2,586

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อย จากการเลี้ยงในที่ชื้นแฉะ หากเกษตรกรรายใดพบโคกระบือ ยืนซึม มีแผลบริเวณปากและกีบเท้าให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที เพื่อออกตรวจสอบและกักบริเวณ ป้องกันการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝนนี้

          นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ระยะหลังมีเกษตกรหันมาทำปศุสัตว์มากขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการเลี้ยงโคกระบือของเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสกลนครทั้ง 18 อำเภอ ประกอบกับมีการเลี้ยงโคขุนเนื่องจากเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วสภาพพื้นที่จะชื้นแฉะ ดังนั้นจึงอยากฝากเตือนให้เกษตรกรระวังโรคระบาดต่างๆ   โดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อย หากเกษตรกรรายใดพบว่า โคกระบือที่เลี้ยงไว้ป่วยลงด้วยอาการผิดปกติ ยืนซึม มีแผลบริเวณปากและกีบเท้า น้ำลายฟูมปาก ให้สงสัยทันทีว่าป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อย รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อออกไปตรวจสอบ เมื่อพบว่าป่วยจริงจะทำการกักบริเวณห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

          นอกจากนี้ ปศุสัตว์สกลนครยังมีการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย หรือหากพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังนานๆจะทำให้แหล่งอาหารโคกระบือเสียหายทางปศุสัตว์สกลนครมีหญ้าแห้งไว้สำรองหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังหลังจากน้ำลดจะมีบริการตรวจสุขภาพโคกระบือ เช่น ถ่ายพยาธิ ยาบำรุง เพื่อให้สุขภาพโคกระบือแข็งแรงขึ้น จึงอยากให้เกษตรกรประสานงานได้โดยตรงไม่ต้องเกรงใจ เพราะว่าเป็นนโยบายส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ORGANIC FESTIVAL เทศกาลกินผลไม้อินทรีย์ เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม