จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 'สื่ออาสาพาสังคมดีฯ'

| |
อ่าน : 3,001

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND โดย นางไผ่แก้ว บุญแก้ว จนท.กวส.ทภ.3

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND โดย นางไผ่แก้ว บุญแก้ว จนท.กวส.ทภ.3

จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม \'สื่ออาสาพาสังคมดีฯ\' thaihealth

ชมรมสื่ออาสาพิษณุโลก ดำเนินงาน โครงการ "สื่ออาสาพาสังคมดีเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก"

ชมรมสื่ออาสาพิษณุโลก ดำเนินงาน โครงการ "สื่ออาสาพาสังคมดีเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก" ตั้งแต่ 1 พ.ค.60 ผ่านกลุ่มเยาวชนในและนอกสถานศึกษาในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่นั้น จากการคัดสรรตัวแทนกลุ่มสถาบันการศึกษามาแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อที่ว่า "เข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและสร้างกระแสวันงดสูบบุหรี่โลก" ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องจนได้ตัวแทน มาแข่งขันชิงชนะเลิศในระดับจังหวัด ซึ่งผลการตัดสินดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ศุภสุนันท์ การศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายธนัตถ์พล พรมรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ,รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่นายปุณณภพ ขมขื่น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและรางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ปัญญากุล สุขโชติ โรงเรียนจ่านกร้อง ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม