กำหนดการ กรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0

โดย
| |
อ่าน : 1,824
กำหนดการ
กรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0 
พบกับ สถานการณ์คุณภาพชีวิตข้าราชการไทย และบันไดสู่องค์กรแห่งความสุขของคนทำงาน
ในโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ  
(Happy Work Place@PCD) 

ความร่วมมือระหว่าง สสส. VS กรมควบคุมมลพิษ 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน พร้อมชมนิทรรศการ
• เปลี่ยนเบรกสุขภาพ ต้นตออ้วนลงพุง 
• ชวนขยับกับบันไดสุขภาพ 
• หาคำตอบองค์กรสร้างสุข ทำอย่างไรให้ชีวิตสมดุล กับความสุขทั้ง ๘ มิติ   
13.30 - 14.10 น.     อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวเปิดงาน 
และลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ (Happy Work Place@PCD) 
14.10 - 15.00 น.     การเสวนา เรื่อง องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0
เปิดผลสำรวจสถานการณ์คุณภาพชีวิตข้าราชการไทย และบันไดสู่องค์กรแห่งความสุขของคนทำงาน โดย
1) นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2) นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.
3) นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์  กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4  สสส. 
4) ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมาน  อาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 - 15.15 น.     ถ่ายภาพร่วมกันและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
15.15 - 16.00 น.     ชมนิทรรศการภายนอกห้องประชุม     
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม