กำหนดการ เปิดนิทรรศการ "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์"

โดย
| |
อ่าน : 2,381
กำหนดการ
เปิดนิทรรศการ "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์"
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.     กล่าวต้อนรับ และเข้าสู่กิจกรรมรวมพลคนวันเดอร์แลนด์
09.45 - 10.00 น.     ชมวิดีทัศน์ “แนะนำศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” 
ชมวิดีทัศน์ “สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย”
10.00 - 10.50 น.     กล่าวเปิดนิทรรศการ “ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์” 
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เสวนา “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” โดย 
- พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
• สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย
• การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
• ภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ
• หลักในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
- คุณแวร์ โซว และน้องคนดี นักแสดงแม่ลูกสาวสวยตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
พิธีกรเสวนา โดย นายราเมศ เชื้อเมืองพาน พิธีกรรายการโฮมเฮฮา FM 105
10.50 - 11.00 น.     มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเสวนาและถ่ายรูปร่วมกัน 
โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
11.00 - 11.15 น.     กิจกรรมสันทนาการ “สุขใจวัยเก๋า” 
11.15 - 12.00 น.     ร่วมสนุกกับกิจกรรม Walk Rally และชมนิทรรศการชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม