วัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนน มากที่สุด

| |
อ่าน : 1,930

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

วัยรุ่นตายจากอุบัติเหตุท้องถนน มากที่สุด thaihealth

แฟ้มภาพ

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัยรุ่นทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุด ตามด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุบนท้องถนนคือสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด โดยมีวัยรุ่นเสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวกว่า 1.2 ล้านคน ในปี 2558 ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 10-19 ปี ส่วนโรคปอดบวมและการทำร้ายตัวเองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กผู้หญิงและหญิงสาวเสียชีวิตมากที่สุดในโลก รองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว วัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 10-19 ปีเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจเป็นอันดับ 2 การทำร้ายตัวเอง ทั้งการฆ่าตัวตายแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นอันดับ 3 โรคท้องร่วงเป็นอันดับ 4 และจมน้ำ เป็นอันดับ 5 ในรายงานระบุว่า มีวัยรุ่นเสียชีวิตเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน ในจำนวนนี้ กว่า 2 ใน 3 เกิดในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัยรุ่นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง ทั้งประชาชนที่เดินบนถนน, นักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยวัยรุ่นชายอายุระหว่าง 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด อยู่ที่ 115,302 คน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำในยุโรป, อเมริกาและเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ส่วนอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศรายได้สูงก็มีอัตราวัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุดแม้จะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าประเทศรายได้ต่ำกว่า ซึ่งอุบัติเหตุบนถนนได้คร่าชีวิตวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี ไป 145 คน และมีผู้บาดเจ็บอีก 3,166 คน ในปี 2558 ส่วนรองลงมาคือการเสียชีวิตจากการทำร้ายตนเอง ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษระบุว่า ความเสี่ยงที่ทำให้วัยรุ่นเสียชีวิตบนท้องถนนก็คือการเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่มีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ

แม้ตัวเลขรวมของวัยรุ่นที่เสียชีวิตทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองกลับเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยวัยรุ่นถือเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างมีความเครียดและจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน แต่โดยรวมแล้ววัยรุ่นทั่วโลกยังถูกละทิ้ง ผู้ปกครอง, ครอบครัวและชุมชนคือสิ่งสำคัญเพราะมีศักยภาพด้านบวกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสุขภาพของวัยรุ่น

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม