(ร่าง)กำหนดการ การรณรงค์และขับเคลื่อน เลิกสูบ ก็เจอสุข ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”

โดย
| |
อ่าน : 2,133
(ร่าง)กำหนดการ
การรณรงค์และขับเคลื่อน
“เลิกสูบ ก็เจอสุข: ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
10.00 - 12.00 น.     ออกเดินทางสู่จังหวัดนราธิวาส (ดอนเมือง - จ.นราธิวาส) 
13.00-14.00 น.     กล่าวต้อนรับ 
ภาพรวมการการดำเนินงาน“เลิกสูบ ก็เจอสุข”
โดย นายอาห์หมัด สาเมาะ นายกเทศมนตรี เทศบาลมะรือโบตก
14.00 - 15.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลินิกช่วยเลิกบุหรี่
คนต้นแบบ ครอบครัว เยาวชน “เลิกสูบ ก็เจอสุข”
โดย นายนูรูดดีน สูลัยมาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15.30 - 14.30 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มัสยิดปลอดบุหรี่
โดย โต๊ะอิหม่าม นายตวนดอเลาะ ตวนกะจิ มัสยิดบูเกะมูนิง
 
วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560
07.00 - 07.30 น.     ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”รับประทานอาหารเช้า
ณ สำนักงานเทศบาลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
07.30 - 08.00 น.     รวมพลเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
พิธีเปิดกิจกรรม “เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
กล่าวรายงาน กล่าวเป้าหมาย โดย นายอาห์หมัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก 
กล่าวเปิดงานโดย ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เปิดกิจกรรม“เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
08.00 - 08.05 น.     ร่วมกันเคารพธงชาติ
08.05 - 08.15 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 1: เปิดคลินิกช่วยเลิกบุหรี่โดยชุมชน 1 ตำบล 1 คลินิก
ณ สำนักงานเทศบาลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดย นายอาห์หมัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
08.15 - 09.00 น.     ปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ณ จุดปล่อยหน้าประตูเทศบาลตำบลมะรือโบตก
ปั่นจักรยานรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”จากเทศบาลตำบลมะรือโบตก ไปยังโรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส
09.00 - 09.30 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 1 :พื้นที่ปลอดบุหรี่ (มอบป้ายโรงเรียนปลอดปลอดควัน)
ณโรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส
โดย นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ
09.30 - 10.15 น.     ปั่นจักรยานรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
จากโรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส ไปยังมัสยิดกำปงปาเร๊ะ 
10.15 - 10.45 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 2:ชุมชนต้นแบบบ้านไร้ควัน (กำปงปาเร๊ะโมเดล)และศาสนสถานไรควัน(มอบป้าย)
โดย นางสาวจุฑามณี  หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
ชมการแสดงปันจักสิลัต นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน ณ มัสยิดกำปงปาเร๊ะ
10.45 - 11.00 น.     ปั่นจักรยานรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
จากมัสยิดกำปงปาเร๊ะ ไปยังมัสยิดดารุอามาน บูเก๊ะกะมูนิง
11.00 - 11.15 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 3:ศาสนสถานปลอดควันต้นแบบ (มอบป้ายศาสนสถานปลอดควัน)
ณ มัสยิดดารุอามาน บูเก๊ะกะมูนิง
โดย นายอาหะมะ วายะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
11.15 - 11.45 น.     ปั่นจักรยานรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข : ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
จากมัสยิดดารุอามาน บูเก๊ะกะมูนิง ไปยังมัสยิดบ้านบาโงระนะ
11.45 - 12.30 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 4:ศาสนสถานปลอดควันต้นแบบ 
ณ มัสยิดบ้านบาโงระนะ
มอบป้ายศาสนสถานปลอดควัน โดย นายอาห์หมัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีตำบล
พีธีปิดกิจกรรม
ประกาศปฏิญญา “เลิกสูบ ก็เจอสุข” 
โดย นายสมพร ใช้บางยาง
ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม นำสวดดุอาร์มะรือโบตก โดย 
16.05 - 17.40 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม