ลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

| |
อ่าน : 2,823

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ thaihealth

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับสสส. ลุยลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้า ครึ่งปี 27อปท. สร้างบ้านไร้ควัน 990 ครัวเรือน ศาสนสถานปลอดบุหรี่ 66 แห่ง คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ 23  แห่ง

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้เป็นประธานกล่าวปฏิญญารณรงค์   “เลิกสูบก็เจอสุข:ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” โดยเนื้อหาระบุว่า จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบซึ่งเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพของคนไทย โดยมีข้อมูลในระดับชาติว่ามีผู้สูบบุหรี่สูงถึง  10.9 ล้านคน และเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พบว่า มีผู้สูบบุหรี่สูงถึง 5.2 แสนคน จากจำนวนประชากร  7.5 ล้านคน ทั้งนี้ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี  ยะลาและ นราธิวาส จำนวน  27อปท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ด้วยการดำเนินการ ดังนี้

ลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ thaihealth

1.สร้างให้เกิด “บ้านไร้ควัน”จำนวน 990 ครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบ ลด ละ เลิก คนสูบ และป้องกัน คนในครอบครัวจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง และมือสาม 2. สร้างให้เกิด “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ต้นแบบ” จำนวน 66 แห่ง โดยการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยการใช้กลไลทางศาสนา และทางชุมชนในการกำหนดมาตรการร่วมเพื่อให้เกิดการควบคุมพื้นที่อย่างจริงจัง และ 3. สร้าง“คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ต้นแบบ โดยชุมชน” จำนวน 23  แห่ง ที่ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการหนุนเสริมให้ผู้สูบบุหรี่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่

“ในการนี้เราจะร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีบทเรียนและต้นแบบการดำเนินงาน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชน ที่เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ  นำสู่สุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น นายสมพรกล่าว

ลดพื้นที่สูบบุหรี่ต้นแบบ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ thaihealth

ด้าน น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า จากข้อมูลในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้สูบบุหรี่มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศถึง 25 %  ทั้งที่บุหรี่ไม่มีประโยชน์มีแต่พิษภัยทำให้อายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ นำไปสู่  โรคเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคทางเดินหายใจ  การถือโอกาสนี้มารณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สุดโต่งที่จะให้ยกเลิกทั้งหมด แต่ต้องการจำกัดให้พื้นที่อยู่ในวงจำกัด ซึ่งในวันที่ 17 พ.ค.นี้ จะเริ่มคิกออฟ การรณรงค์  “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ที่ ตำบล มะรือโบตก จ.นราธิวาส และจะถือโอกาสนี้เป็นการรณรงค์พร้อมกันทุกพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะจะเป็นช่วงเวลาใกล้กับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิมที่จะได้ถือโอกาสนี้เลิกบุหรี่ไปด้วย

ขณะที่ ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า การณรงค์ลดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ในส่วนของการกำหนดประเด็นเรื่องบ้านไร้ควัน กลยุทธ์ที่จะทำให้สำเร็จ ต้องอาศัยมาตรการกดดันจากบุคคลในครอบครัวที่จะมีพลังเป็นอย่างมาก  ส่วนมัสยิดหรือศาสนสถานผู้ปลอดบุหรี่นั้น ตามหลักคำสอนระบุว่า บุหรี่ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทางศาสนา ดังนั้น ผู้นำทางศาสนามีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดความสำเร็จได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การให้เคมีบำบัด  พลังสื่อพลเมือง  Dr.Ugrid Milintintangkul  วัดแคลอรี่  เส้นใยอาหาร  ทำลาย  ขนม  เพื่อนต่างเพศ  Animal Therapy  หมากฝรั่ง  เครือข่าย  SOOK Creative happiness  โรงเรียนเป็นสุข  ลำตัด  คุยเพลินๆ กับ วัยรุ่น วุ่นจังว้าาา...  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ประสบการณ์จากเพื่อนบ้าน อาเซียน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ทำงานซ้ำกัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม