(ร่าง) กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 1,681
(ร่าง) กำหนดการ
กิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน
“ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ”
 
วันที่ 8 - 9  เมษายน 2560

ณ ตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560  ปฏิบัติการชุมชนอาสา สกัดเมา ลดเหตุ 
07.00 - 08.40 น.     เดินทางกรุงเทพฯ-จ.เชียงราย
08.40 - 10.00 น.     เดินทางถึงตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
10.00 - 12.00 น.     สรุปภาพรวมสถานการณ์พื้นที่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุจราจร  นโยบาย 
กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อลดแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุจราจร  
ผลการดำเนินงานของตำบลป่าสัก ด่านชุมชน และการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.     ลงพื้นที่ (สัมภาษณ์ การดำเนินงาน)
- ด่านชุมชนลดเมา ลดเหตุ
- สร้างความปลอดภัยทางถนน แก้ปัญหาจุดเสี่ยง 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ”
06.00 - 07.30 น.     ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข” 
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5  ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย
07.30 - 08.00 น.     รวมพลคนท้องถิ่นลดเมา เพิ่มสุข
พิธีเปิดกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 2560
08.00 - 08.15 น.     กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข
ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3
08.15 - 08.30 น.     พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์“ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” จังหวัดเชียงราย
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
08.30 - 09.00 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 1: จุดบริการลดเมา เพิ่มสุข(ด่านชุมชน)
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย
09.00 - 09.30 น.     การเดินรณรงค์ “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 
จากลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ไปยังสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา
09.30 - 10.00 น.     จุดพักดื่มน้ำบริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา
10.00 - 10.30 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 2: สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดเหล้า (สงกรานต์ปลอดเหล้าและรดน้ำผู้ใหญ่)
ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา
10.30 - 11.00 น.     การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ”
จาก สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา ไปยัง บริเวณแยกจราจรเด่นห้า
11.00 - 11.30 น.     กิจกรรมรณรงค์ที่ 3: เสริมสร้างถนนปลอดภัย (ปรับปรุงถนนชำรุด)
ณ สี่แยกจราจรเด่นห้า
11.30 - 12.00 น.     การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” (ต่อ)
จาก สี่แยกจราจรเด่นห้า ไปยัง อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
12.00 - 12.15 น.     จุดพักดื่มน้ำบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
12.15 - 12.30 น.     การประกาศปฏิญญา “ลดเมา เพิ่มสุข” จังหวัดเชียงราย และปิดกิจรรมรณรงค์
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม