กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โดย
| |
อ่าน : 300
กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Green ชั้น B1 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09.30 - 09.40 น.     กล่าวเปิดงาน โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สสส.
09.40 - 10.30 น.     "แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม"
โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ
10.30 - 11.00 น.     การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพและการศึกษา
Project 23 - ระบบตรวจความผิดปกติของโครโมโซมด้วย AI
อิสระ - กล่องปลอดเชื้อสำหรับผู้ใช้น้ำยาล้างไตแบบพกพา
Plant:D - ส่งเสริมการปลูกผักแนวตั้งในเมืองและช่องทางจำหน่าย
Occa - ระบบที่ปรึกษาทางไกล (telemedicine) ด้านสุขภาพจิต
Visionear - แว่นตาสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
11.00 - 11.50 น.     เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรยนรู้
11.50 - 12.00 น.     กล่าวปิดงาน โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส -
 • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม