กำหนดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โดย
| |
อ่าน : 1,736
กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Green ชั้น B1 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
09.30 - 09.40 น.     กล่าวเปิดงาน โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สสส.
09.40 - 10.30 น.     "แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม"
โดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ
10.30 - 11.00 น.     การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพและการศึกษา
Project 23 - ระบบตรวจความผิดปกติของโครโมโซมด้วย AI
อิสระ - กล่องปลอดเชื้อสำหรับผู้ใช้น้ำยาล้างไตแบบพกพา
Plant:D - ส่งเสริมการปลูกผักแนวตั้งในเมืองและช่องทางจำหน่าย
Occa - ระบบที่ปรึกษาทางไกล (telemedicine) ด้านสุขภาพจิต
Visionear - แว่นตาสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
11.00 - 11.50 น.     เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรยนรู้
11.50 - 12.00 น.     กล่าวปิดงาน โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม