กำหนดการ ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด”

โดย
| |
อ่าน : 2,868
กำหนดการ
ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด”

ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
09.00 น.     ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ “ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน”
10.00 น.     แขกผู้มีเกียรติ/นักศึกษา กศน. พร้อมกันบริเวณงาน
10.15 น.     พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางถึงบริเวณงาน
10.30 น.     พิธีกรกล่าวเข้าสู่พิธีเปิดงาน (เริ่มถ่ายทอดสด ETV)
- ชมการแสดงบนเวที
- ละครเวที ซิทคอม : ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน” โดย กลุ่มประกอบร่าง
- กล่าวรายงาน โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.
- กล่าวเปิดงาน โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- มอบโล่ผู้สนับสนุนโครงการฯ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
  2) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)
- มอบป้ายโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด” ตามพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้กับ สานักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร/สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
- นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบของที่ระลึกให้กับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบของที่ระลึกให้กับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เลขาธิการ กศน.
11.00 น.     เวทีเสวนา “ตลาดนัดชวนอ่าน” : สร้างสุข สร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางจันทร์เพ็ญ สินสอน : ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ นายชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร็อคเคสตร้า) : นักอ่านและศิษย์ กศน. บางกอกน้อย ดาเนินการเสวนาโดย นายเรวัต สังข์ช่วย : ดีเจสถานีวิทยุ FM.105 คลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชน
12.00 น.     เชิญพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับประทานอาหาร
12.00 - 15.00 น. การแสดง/กิจกรรมบนเวที
15.00 น.     ปิดงาน ผู้ดาเนินรายการโดย นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงาน กศน.
 
หมายเหตุ : 
 1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. การแต่งกายในวันที่ 2 เมษายน 2560
  - ข้าราชการ บุคลากร กศน. แต่งชุดไว้ทุกข์ - นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษา
 3. ถ่ายทอดสดทาง ETV เวลา 10.30 - 12.00 น.
 
 
 
 
 
ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม