5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’

| |
อ่าน : 4,756

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’ thaihealth

เป็นเรื่องน่าตกใจ เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่า จำนวนเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีมากถึงปีละ 30,000 ราย จากจำนวนเด็กแรกเกิดปีละ 800,000 ราย  และมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจากการรักษา 5 โรคพิการแต่กำเนิด ถึงปีละ 1,000 ล้านบาท

โรคพิการแต่กำเนิด คือความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงการวิจัยที่กว้างขวางทางการแพทย์ในปัจจุบัน พบว่า คุณแม่ที่กินอาหารที่มีโฟเลต หรือวิตามินโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนไปจนถึงตั้งครรภ์ 3 เดือนนั้น สามารถป้องกัน 5 โรคพิการแต่กำเนิดของทารกได้ ประกอบด้วย  1) โรคหลอดประสาทไม่ปิด 2) ปากแหว่งเพดานโหว่ 3) โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 4) แขนขาพิการ 5) กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกป้องกันโรคดังกล่าวได้ถึง 30-50% เลยทีเดียว

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’ thaihealth

ทำความรู้จัก 5 โรคพิการแต่กำเนิด            

1.โรคหลอดประสาทไม่ปิด คือภาวะสมองสร้างไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 90 ของทารกมีชีวิตเกิน 1 ปี เพราะได้รับการผ่าตัดแก้ไข และร้อยละ 75 มีชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่แต่จะพิการขาทั้งสองข้าง ระบบทางเดินปัสสาวะและอุจจาระทำงานบกพร่อง และยังมีความพิการทางสมองอีกด้วย

2.โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการของส่วนศีรษะและใบหน้า สาเหตุของโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม และภาวะขาดสารของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ ฯลฯ ทารกจะมีปัญหาการดูดกลืนอาหาร เจริญเติบโตช้า ระบบทางเดินหายใจ และปัญหาด้านการสื่อสาร ทั้งการพูดและภาษา นอกจากนี้ยังกระทบกับจิตใจด้วย เนื่องจากเด็กจะมีปมด้อยในการเข้าสังคมเพราะหน้าตาและการพูดไม่ปกติแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมแล้วก็ตาม

3.โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีเลือดดำปนอยู่ในเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกาย โรคนี้มีความแตกต่างกันไปตามด้านพยาธิสภาพ และอาการแสดง การรักษาและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงแตกต่างกัน โดยทั่วไปแพทย์จะประเมินการรักษาเป็นรายๆ ไป

4.แขนขาพิการ เกิดจากความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ใน 3 เดือนแรก แม่ไม่ได้วิตามินโฟลิก หรือกินอาหารที่มีโฟเลต  จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นตอนที่มีการปฏิสนธิ ซึ่งทารกจะแสดงอาการตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ แขนขาทารกอาจได้รับการพัฒนาปกติ  แต่มือและเท้าขาดหายไป หรือกระดูกเชิงกรานขาดไป เป็นต้น

5.กลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ในคนปกติจะมี 46 โครโมโซม แต่คนที่เป็นโรคดังกล่าวมี 47 โครโมโซม ถือเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดจากแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก เด็กจะมีลักษณะของตาที่เฉียงขึ้นบน, ดั้งจมูกแบน, ตาห่าง, มือเท้าสั้น, กล้ามเนื้อที่อ่อนแรง และมักจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย และมีพัฒนาการทางสมองล่าช้า

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’ thaihealth

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) บอกว่า แม้สาเหตุของความพิการแต่กำเนิด เกินครึ่งหนึ่งมีผลมาจากกรรมพันธุ์ จำนวนเด็กพิการแต่กำเนิดมีประมาณปีละ 30,000 คน แต่เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน และกินหลังจากตั้งครรภ์ต่อเนื่องอีก 3 เดือน ควบคู่กับ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก

นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ประกอบด้วยสารโฟเลต คือ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม คะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว ผักบุ้ง ตำลึง หรือการกินวิตามินโฟลิก ก็สามารถป้องกัน 5 โรคความพิการแต่กำเนิดได้ ซึ่งการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียและไม่ตกค้างในร่างกาย เพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ซึ่งแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะ

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’ thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญกับวงจรของชีวิตนับตั้งแต่การเกิดไปจนถึงสูงวัย การสร้างชีวิตเล็กๆ นับว่ามีค่ามากต่อการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆ นี้จึง ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว “ชวนคนมีคู่ กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการกินวิตามินโฟลิก สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์

ด้วยการสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์กินวิตามินโฟลิก โดยหญิงที่วางแผนจะมีลูก ต้องกินวิตามินโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง 3 เดือนต่อเนื่อง ไปจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง เพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน 28 วันแรกหลังปฎิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกินวิตามินโฟลิกชนิดเม็ด 1 ครั้ง/วัน  และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ควรกินวิตามินโฟลิกชนิดเม็ด 1 ครั้ง/สัปดาห์ และยังสนับสนุนให้คนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์กินวิตามินโฟลิกเพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันโรค NCDs และโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

 

วิตามินโฟลิกหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป โดยราคาเม็ดละไม่ถึง 1 บาท หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือพบแพทย์ในโรงพยาบาล

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอน หากสถาบันครอบครัวศึกษาหาข้อมูลและวางแผนครอบครัวและสุขภาพ จะได้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพและพร้อมที่จะเติบโตเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

อ่านบทความเพิ่มเติม ‘โฟลิก’ ป้องกันลูกน้อยพิการแต่กำเนิด https://goo.gl/cu8UPl

5 โรคพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ด้วย ‘โฟลิก’ thaihealth

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกที่  https://goo.gl/5sUXqn

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไร้พุง  โรงพยาบาล รามาธิบดี  โครงการวิจัย  อาหารขยะ  ความปลอดภัยทางถนน  ดิจิตอล เรดิโอ  วิตกกังวล  สส.  บั้งไฟ  กระโดดเชือก  ธรรมชาติบำบัด  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เก็บยาผิด คิดได้ก็แสนเสียดาย ละครสร้างเสริมสุขภาพ Health Family ครอบครัวนี้มีสุข แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คคส.  เกลือดิน  รณรงค์สื่อสาร  ความอยากอาหาร  อาการเจ็บคอ  ประทัด  แขนขาพิกรแต่กำเนิด  ค่าโพลาร์  โรคปริทันต์อักเสบ  แก้โรคท้องผูก  โรคถุงลมโป่งพอง  ร่างกายและจิตใจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว วิถีสุข ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ ประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย  ตรวจฟัน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม