กำหนดการ งาน Health Tech 4 Good Forum

โดย
| |
อ่าน : 2,190
กำหนดการ
งาน Health Tech 4 Good Forum
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี (MRT ลุมพินี)
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 10.15 น.     Opening Remarks การสร้าง social impact ด้วยนวัตกรรมสุขภาวะ
โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.
10.15 - 10.45 น.     Panel : Social Innovations & Social enterprise
1. รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. Mr.Martin Hart-Hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)
Moderator : คุณชุติกา อุดมสิน ผู้ก่อตั้ง Good Factory
10.45 - 12.00 น.     Panel : Funding Health Innovations
1. Impact Investor (nVEST)
2. TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
3. NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.
5. Ruckdee
Moderator : Ruckdee
12.00 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและชุมนิทรรศการตามอัธยาศัย
(นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยและ Startup ต่างๆ)
13.30 - 15.00 น.     Pitching Competition
15.00 - 15.30 น.     FireSide Chat : Creating health and wellness innovations
1. Health at Home
2. Visionear จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. We Listen
Moderator : คุณไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการ Social Technology Institute
15.30 - 16.00 น.     ประกาศและมอบรางวัลผู้ชนะ Pitching Competition
กล่าวปิดกิจกรรม โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม