สุขภาพดีได้กับใจคิดบวก

โดย
| |
อ่าน : 805

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สุขภาพดีได้กับใจคิดบวก thaihealth

แฟ้มภาพ

บทความโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เริ่มต้นปีใหม่นี้ ขอมอบของขวัญปีใหม่ด้วยข้อคิดดี ๆ ที่จะมาชักชวนคนไทยดูแลสุขภาพกาย และสร้างพลังใจให้กับทุกท่าน ตลอดปี 2560 นี้และตลอดไป

การที่คนเราคนหนึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ มีปัจจัยใหญ่ ๆ ที่ควรถึงพร้อมในบุคคลนั้น คือ เรื่องความรู้ ซึ่งความรู้เป็นเรื่องที่เราหากันได้ง่าย การมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรมีทักษะในการดำเนินการหากไม่มีก็ทำไม่เป็น เพราะฉะนั้นควรมีทั้งความรู้และทักษะควบคู่กัน และหากมีความรู้มีทักษะทำเป็น รู้เป็น แต่ไม่มีคุณธรรมกำกับก็น่ากลัว ขณะเดียวกันมีความรู้มีทักษะ มีคุณธรรม แต่สุขภาพกายและใจไม่แข็งแรงก็ยากที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนั้นสิ่งที่อยากจะย้ำในเวลานี้คือ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้เรามีโอกาสไปทำประโยชน์ให้กับสังคม

การดูแลสุขภาพส่วนใหญ่คิดเพียงการรักษา ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง การดูแลสุขภาพนั้น ต้องเริ่มต้นจากการส่งเสริมคุณภาพที่ตัวเราก่อน เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้จะทำให้สุขภาพกายดีขึ้น ถึงแม้สุขภาพกายดีขึ้น แต่บางครั้งเราอาจจะติดเชื้อ ติดเชื้อโรคบางอย่างที่เกิดการระบาด ฉะนั้นการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนที่จำเป็น เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น สิ่งนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ถึงแม้ป้องกันแล้วบางครั้งเราก็ยังเป็นโรค

เมื่อเป็นโรคแล้วอย่ารอจนเป็นรุนแรงแล้วค่อยไปพบแพทย์ ควรรีบไปพบแพทย์เพราะการรักษาแต่เนิ่น ๆ จะทำให้หายขาดจากโรค และสุดท้ายเมื่อหายแล้ว ร่างกายยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพให้เหมาะสม สรุปคือ เราจะมีสุขภาพที่ดี เราต้องส่งเสริมสุขภาพตัวเราเอง เราต้องป้องกันโรค เราต้องรักษาโรค และรู้จักการฟื้นฟูสภาพ เพราะถ้าเราทำสุขภาพเราดี ทำให้เราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ นั่นเป็นหลักการง่าย ๆ 4 ข้อ

เรื่องสุขภาพใจซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกายเช่นกัน หลายท่านคิดว่าไม่สำคัญ ความจริง ๆ สุขภาพใจจะเชื่อมโยงกับสุขภาพกายอย่างแน่นอน วิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา คือ การมองโลกในแง่บวก เช่น เราอยากได้ของอย่างหนึ่ง อยากได้สิบชิ้น สุดท้ายเราได้มาชิ้นเดียว ถ้าเรามัวแต่พูดกับตัวเราเองว่า ได้แค่ชิ้นเดียวจะพอได้อย่างไร จิตใจเราก็จะจมอยู่กับความหดหู่ ร่างกายก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไร

แต่ในทางกลับกันเราได้มาตั้งหนึ่งชิ้น เราอาจจะได้ชิ้นที่สอง ที่สามตามมา ทำให้เราอยากทำต่อ ฉะนั้นหมั่นคิดเชิงบวก จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง เมื่อจิตใจเข้มแข็งร่างกายเราก็จะเข็มแข็งตามไปด้วย โอกาสที่เราจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย เพราะฉะนั้นกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมาก สุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพใจที่เข้มแข็ง นอกเหนือจากจะส่งผลต่อตนเองแล้วยังส่งผลดีต่อคนใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับพรปีใหม่ในปีนี้อาจจะแตกต่างกับปีก่อน ๆ เป็นพรที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกเราคนไทยทุกคน เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต

ขอเชิญชวนพวกเราคนไทยทุกคน ถ้าเราตั้งมั่นที่อยากจะทำดี เจริญรอยตามพระบรมราโชวาท สืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ สิ่งดี ๆ งามๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม ก็จะส่งผลกลับมาให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่สิ่งดี ๆ งาม ๆ ตลอดปีใหม่นี้ ขอให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม